691554239 echoart.bydgoszcz@gmail.com Wojska Polskiego 23

KLUB KREATYWNEGO MALUCHA

grupy wiekowe

baby baby: 1,5 – 3 latki
baby mini: 3 – 4 latki

wymiar zajęć – 1 x 45 minut

Zajęcia pozwalające wprowadzić dziecko do wspaniałej zabawy, dzięki której będzie poznawać otaczający je świat.

Program pracy w systemie DZIECKO i RODZIC.

Zajęcia dopasowane do wieku i indywidualnych potrzeb i możliwości Państwa pociech, są nie tylko formą miłego spędzenia czasu, dostarczą wiele radości, ale również stymulują rozwój umiejętności i wiedzę
dzieci oraz przygotują je do bezstresowego startu w kolejny etap, jakim jest przedszkole.

Celem proponowanych przez nas zajęć jest

oswojenie się dziecka z nową sytuacją, budowanie zaufania do innych osób,
kształtowanie pozytywnych interakcji z grupą rówieśniczą i dorosłymi opiekunami,
wszechstronny rozwój umiejętności i i nabywanie wiedzy poprzez zabawę,
umiejętność komunikowania własnych potrzeb, nazwania i wyrażania emocji,
radosne i aktywne spędzenie czasu w przyjaznej atmosferze i bezpiecznej przestrzeni

W każdym ze spotkań wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy z zakresu aktywności

społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej,

Metody, zabawy które wykorzystujemy

pedagogika zabawy,
elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
Metoda M.A. Kniessów,
Elementy zajęć umuzykalniających wg Teorii E.E. Gordona,
zabawy plastyczne różnorodnymi technikami przy użyciu materiałów plastycznych (kredki,
farby plakatowe i akwarele, klej, papier kolorowy, plastelina, masa solna i inne),
zabawy eksperymentalne,
zabawy paluszkowe,
dziecięce masażyki,
zabawy z chustą animacyjną,
zajęcia sportowo-rekreacyjne,
ćwiczenia relaksacyjne;

Dzieci podczas proponowanych zajęć odkrywają, przeżywają, przyswajają i działają,
rozwijają pamięć i koncentrację uwagi,
rozwijają koordynację wzrokowo–ruchowo-słuchową, motorykę małą i dużą,
kształtują wrażliwość muzyczną,
rozwijają umiejętność logicznego myślenia,
pobudzają kreatywność i wyobraźnię,
nabywają umiejętności twórczego i aktywnego rozwiązywania problemów,
ćwiczą poprawność wymowy podczas radosnych zabaw logorytmicznych,
poszerzają ogólną wiedzę o otaczającym świecie,
kształtują umiejętności interpersonalne oraz efektywnego współdziałania w grupie,
stosują zasady dobrego wychowania.

Zajęcia prowadzone są w małej grupie przez doświadczonego nauczyciela wychowania przedszkolnego, terapeutę dziecięcego. Na zajęciach wykorzystujemy aktywne metody pracy z dziećmi, dzięki którym Wasze Maluchy uczą się i poznają świat poprzez twórczą zabawę.