KIDS

grupa wiekowa: KIDS
wymiar zajęć: 1x60 minut
wiek: 7-9 lat

ZAJĘCIA DO WYBORU:

JAZZ z elementami baletu 
– technika tańca: obroty, skoki
– pełen emocji taniec, który pozwala na wyrażanie siebie i uwolnienie swoich emocji
– praca nad koordynacją, przepływem energii, grą aktorską
– praca nad gibkością, rozciągnięciem
– choreografie musicalowe i liryczne

TANIEC NOWOCZESNY
– choreografie do utworów z list przebojów
– szybkość, dynamika, precyzja, energia, jakość
– praca nad gibkością, pamięciom ruchową, poczuciem rytmu
– nauka elementów technicznych:
skoki i obroty
– wzmacnianie siły i kondycji, a także rozciągnięcia